Europese taalniveaus

Door de groeiende internationalisering wordt kennis van buitenlandse talen binnen bedrijven steeds belangrijker. Aanvankelijk ontbrak echter een instrument om de bij de medewerkers aanwezige kennis te beoordelen en gericht te vergroten. De Raad van Europa heeft opdracht gegeven een dergelijk instrument te ontwikkelen. Dit is het CEFR (Common European Framework of Reference) geworden, een instrument dat door overheden en vele bedrijven en instellingen binnen de EU gebruikt wordt.

Het bevat een schaal met zes niveaus voor de verschillende onderdelen van het taalverwervingsproces: begrijpen (luisteren en lezen), spreken (productie en gesprekken voeren) en schrijven.

Deze zes niveaus zijn:

  • A1 Beginners
  • A2 Beginners +
  • B1 Halfgevorderden
  • B2 Gevorderden
  • C1 Vergevorderden
  • C2 (Bijna) moedertaalniveau

Hier vind u gedetailleerdere informatie over het Europese Referentiekader.

Voor iedere taaltraining stellen wij met behulp van dit meetinstrument door middel van een persoonlijke intake het beginniveau van de cursist vast en bepalen we het te bereiken eindniveau. Hierdoor wordt duidelijk welke taalvaardigheden tijdens de training extra aandacht nodig hebben. Na afloop van de cursus Duits ontvangt de cursist een certificaat, waarop het bereikte niveau per onderdeel vermeld staat.